Home > 고객센터 > 공지사항/뉴스
 
 

  제목 : 2018년 1월 2일 휴무 안내  
 
작성자 : 마케팅 (sungwoo_ls@hanamail.net) 조회수 : 138
 
     
 
 
 (주) 성우라이프사이언스 휴무 안내
 

 
2018년 1월 2일 월요일, 시무식으로 인해 모든 업무가 진행되지 않습니다.
 
 
2018년  해외 발주 안내
Bio-rad Abd Serotec : 1월 8일 부터 매주 월요일 2시 발주
이외 모든 브랜드 : 1월 3일 부터 매주 수요일 6시 발주
 
 (주)성우라이프사이언스
 
  등록일 : 2017-12-20 오후 5:22:08  
  최종수정일 : 2018-01-24 오후 2:05:33  
 
총게시물수 : 4개 , 1/1 페이지
GenScript Launching ! 마케팅 2018-03-20 178
Jackson Immuno Research Launching !!! 마케팅 2018-01-24 366
Harvard Apparatus Launching !!! 마케팅 2018-01-24 383
Abgent Launching !!! 마케팅 2018-01-24 248
4 2018년 1월 2일 휴무 안내 마케팅 2017-12-20 138
3 [종료] Primary cell culture STARTE... 마케팅 2016-03-25 3198
2 Challenge Assay Kit !! (Cayman) 마케팅 2016-03-25 3069
1 영업부 모집 중~^^ 인사부 2016-02-17 2941
     
     
     
     
     
     
        
   
[  1 ]