Home > 고객센터 > 공지사항/뉴스
 
 

  제목 : Accurate Launching !!!  
  파일 :  Accurate 런칭.jpg [353Kb]    
 
작성자 : 마케팅 (sungwoo_ls@hanmail.net) 조회수 : 246
 
     
 

 
 
(주) 성우라이프사이언스

 

Accurate의 
  
새로운 파트너가 되었습니다.

 
 
(주) 성우라이프사이언스 
Sungwoo LifeScience
 
Tel. 02-985-7471
Fax. 031-876-9149 
www.sungwools.com
 
  등록일 : 2018-07-02 오후 6:41:09  
  최종수정일 : 2018-07-02 오후 6:41:09  
 
총게시물수 : 5개 , 1/1 페이지
9월 해외 발주 안내 마케팅 2018-09-12 151
9월 택배 마감 안내 마케팅 2018-09-12 114
Launching New Brand_Abnova 마케팅 2018-07-19 236
Launching New Brand_Finetest 마케팅 2018-07-11 224
Accurate Launching !!! 마케팅 2018-07-02 246
amsbio Launching !!! 마케팅 2018-07-02 105
Cyagen Launching !!! 마케팅 2018-07-02 79
[공지] 미국 지사 설립 안내 마케팅 2018-06-15 197
Launching New Brand_abeomics 마케팅 2018-05-25 251
Launching New Brand_AAT Bioquest 마케팅 2018-05-25 146
Launching New Brand_NEOGEN 마케팅 2018-05-25 200
Cell Biologics Launching !!! 마케팅 2018-05-04 180
GenScript Launching ! 마케팅 2018-03-20 427
Jackson Immuno Research Launching !!! 마케팅 2018-01-24 494
Harvard Apparatus Launching !!! 마케팅 2018-01-24 454
Abgent Launching !!! 마케팅 2018-01-24 341
5 [공지] 2018년 5월 휴무 안내 마케팅 2018-04-27 244
4 2018년 1월 2일 휴무 안내 마케팅 2017-12-20 188
3 [종료] Primary cell culture STARTE... 마케팅 2016-03-25 3306
2 Challenge Assay Kit !! (Cayman) 마케팅 2016-03-25 3158
1 영업부 모집 중~^^ 인사부 2016-02-17 3077
     
     
     
     
     
        
   
[  1 ]